Közös erőfeszítések az internetes zaklatás leküzdéséért – EU projekt

A “Közös erőfeszítések az internetes zaklatás leküzdéséért” elnevezésű Európai Uniós projekt központi eleme olyan módszerek bevezetése, amelyek segítenek az iskolai konfliktusok megelőzésében, csökkentésében és megoldásában. A projektben öt európai ország képviselői vesznek részt: Magyarország mellett Németország, Lengyelország, Szlovénia és Olaszország.

A projekt célja a diákok saját problémamegoldó képességeinek fejlesztése. Arra kérjük és bátorítjuk őket, hogy találjanak konstruktív megoldásokat, miközben fejlődnek a szociális készségeik és javul az iskolai légkör is.

Ebből a célból a résztvevő diákokat és tanárokat arra kérjük, hogy alakítsanak mediációs műhelyt az iskolájukban. A hazai partner civil szervezet, a Kék Világ Alapítvány képzett multiplikátorai pár héten át tartó iskolai mediációs képzések keretében adják át nekik az alapokat.

Továbbá a résztvevő iskola tanárai megtanulhatják az ún. Vádolásmentes Megközelítés alkalmazását, ami egy eredetileg Angliában kifejlesztett, Európa számos országában használt sikeres erőszak-megelőzési módszer.

Daphne Galéria

A kortárs mediáció:

A kortárs mediáció gondolata az utóbbi években vált népszerűvé: a diákok – kortársak – segítenek egymásnak és a fiatalabb tanulóknak abban, hogy a konfliktusaikat konstruktív módon, saját maguk tudják megoldani.

A mediáció folyamata öt fázisból áll, melyeken a kortárs mediátorok vezetik végig a diákokat, és segítenek nekik a megfelelő megoldások megtalálásában.

Ez magában foglal bizonyos technikák megtanulását, mint pl. segítő kérdések alkalmazását, reflektálást, illetve annak megvitatását, hogy milyen szociális készségek kellenek ahhoz, hogy elfogadott és megbízható mediátorok, azaz közvetítők legyenek.

A résztvevő diákok személyesen profitálhatnak a képzésből és segíthetnek a társaiknak a stresszes helyzetek kezelésében. Olyan szociális készségekre tehetnek szert, amiket később kamatoztatni tudnak az iskolában, a munkahelyen, vagy akár a családi életükben egyaránt.

Mindazonáltal az iskolai mediáció az adott intézmény egész közössége, a tanárok, a vezetőség, a diákok és a szülők támogatása mellett lehet egyedül sikeres, ezért célunk valamennyi érintett megszólítása, informálása és aktív bevonása a programba.

A résztvevő tanárok segítenek a kortárs mediációs program iskolai bevezetésében, rendszeresen találkoznak a diákokkal a mediációs műhelyeken, ahol növelik tudásukat a konfliktusos helyzetekről, illetve szituációs gyakorlatokon keresztül elsajátíthatják a megfelelő technikákat. Az összetett és problémás konfliktusok kezelését a tanárok veszik át a diákoktól, illetve valamennyi esetben szakmai segítséget és támogató hátteret biztosítanak.

 

A „Vádolás-mentes” Megközelítés:

A résztvevő tanárok megtanulják a „Vádolás-mentes Megközelítés” alkalmazását is, mint erőszak-megelőzési módszert.

A koncepció központi eleme, hogy bántalmazás esetén a büntetés csak tovább rontja az áldozat helyzetét, mivel ismételt agresszióhoz vezet.

Ehelyett a zaklatás befejezését a csoportdinamika megváltoztatásán keresztül érik el, ugyanis gyakran a zaklatás csak aktív vagy passzív támogatók mellett zajlik le.

A probléma azonosítását követően egy tanár felajánlja a segítségét az áldozatnak és megkérdezi, hogy kikben bízik az osztályból.

Ezután az áldozat bizalmasai és mások az osztályból találkoznak a tanárral, aki kifejezi az esettel kapcsolatos aggodalmát és szembesíti őket az áldozat nehéz helyzetével. A diákok segítségét kéri a dinamika megváltoztatásához, és az ötletükre kíváncsi, hogyan lehetne az áldozatot támogatni. A tanár nyíltan a diákok támogatását kéri és pozitív változások meghozatalára bíztatja őket.

A csoport összetétele döntő fontosságú: magában foglalja nemcsak a passzív szemlélőket, hanem az osztály népszerű tagjait, a zaklató diákot és támogatóit is.

A tanár véleménye egyértelmű: “Tudom, hogy mi folyik itt, és nem szeretném, ha ez tovább folytatódna. Meg szeretném védeni az áldozatot.”

Két hét elteltével a csoport újra találkozik és beszámolnak a tanárnak az eredményekről. Amennyiben szükséges, további javaslatokat tesznek az áldozat megsegítésére, de gyakran már ennyi idő alatt is sikeres az intervenció és megszűnik a zaklatás.

A szemlélődők támogatásának hiánya, valamint a nyílt konfrontáció és a lehetőség, hogy következmények nélkül abbahagyhatja a zaklatást, gyakran elegendőnek bizonyulnak a nem kívánt viselkedés megállításához. Egy 2008-as németországi tanulmány szerint a bántalmazások 80 %-a megszűnt a Vádolás-mentes Megközelítés alkalmazását követően.

A program célja, hogy kiképezzük a tanárokat a vádolás-mentes megközelítés alkalmazására, valamint a diákok körében létrehozzunk egy aktívan működő iskolai kortárs mediációs csoportot. A képzések megszervezésén túl fontosnak tartjuk a diákság, a tanári kar és a szülők informálását az online zaklatásról, az ellene való védekezésről, a közösségi médiahasználat veszélyeiről, illetve a biztonságos internethasználat módjairól. Fontos, hogy az online médiát minden felhasználó nagyobb tudatossággal használja, és akkor a pozitív oldala mellett csökkenhetnek, eltörpülhetnek a negatív hatásai.