Kék Világ Alapítvány kuratóriumi ülése

A Kék Világ Alapítvány Kuratóriuma elnökétől

a Kék Világ Alapítvány Kuratóriuma tagjai részére

 

Meghívó

 

Tisztelt kuratóriumi tagok!

 

Ezen elektronikus levél útján tisztelettel meghívom Önöket a Kék Világ Alapítvány kuratóriumi ülésére. amit

az Alapítvány székhelyén (1163 Kisterenye utca 54.)

2014. október 20-án, csütörtökön 17:00-kor nyitunk meg.

Az ülés elnöklésére, a napirendi pont előzmények ismertetésére és az ülés jegyzőkönyvének vezetésére felkérem Mórász Tamás urat.

 

Az ülés napirendi pontja: Garay Ákos (8. rue Jean Toubeau F 18000 BOURGES) csatlakozási kérelmének megtárgyalása.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az Alapító Okirat 6. pontja szerint

  1. „…bármelyik kuratóriumi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni.”;
  2. „A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a kuratóriumi tagok 3/5-ének jelenléte szükséges.”

Budapest, 2014. november 10.

Nagy Pál s.k.

kuratóriumi elnök