Közhasznúsági jelentés 2012.

 

A KÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY 2012. évi beszámolójának

közhasznúsági melléklete

 

1 ) Alapcél szerinti tevékenység:

A közösségek és egyének együttműködésének elősegítésével az egyetemes béke és a szeretet civilizációjának megvalósításáért dolgozó Fokoláre Mozgalom működése és céljai megvalósítása szervezési és anyagi hátterének támogatása.

 

2 ) A közhasznú tevékenységek:

 

2.1.) Szociális tevékenység

 

A szolidaritásnak, a mások szükségleteire és az egyetemes testvériségre nyitott életstílusnak elterjesztéséért tevékenykedő civil szervezet részére adományokból összegyűjtött pénzösszeg átadása az árvíz-belvíz, földrengés sújtott családok megsegítése céljából. Katasztrófa sújtotta, segítségre szoruló család támogatása.

 

2.2.) Kulturális tevékenységek:

 

2.2.1.) A NAT fejlesztési feladatainak témakörében (az erkölcsi nevelés; a hon- és népismeret; az állampolgárságra és demokráciára nevelés) tanítási éven kívüli nyári táborok szervezése korosztályos bontásban Parádfürdőn és Szigetmonostoron.

 

2.2.2.) Run4Unity. A keresztény egyházi mozgalmak és közösségek szervezésében 2012. május 12-én két nemzetközi program, a „Run4Unity” és az „Együtt Európáért” nap került megrendezésre.

 

2.2.3.) Nemzetközi Művészeti Konferencia, és a Közösségi Művészeti Csoport koncertje.

 

2.2.4.) A NAT kulcskompetenciái között szereplő szociális- és állampolgári kompetencia, valamint az európai azonosságtudat és egyetemes kultúra fejlesztésének lehetőségeit felvázoló nemzetközi kongresszus szervezésében és megvalósításában való részvétel (Budapest: GENFEST 2012; Let’s Bridge)

 

A közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

 

2.1. Szociális tevékenység

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Családok támogatása

Jogszabályhely: 2011. évi CCXI törvény a családok védelméről, 2. § (1) és (2) bekezdés

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Természeti katasztrófák sújtotta családok

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 44

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lehetőség megteremtése arra, hogy legalább 11 károsult család kaphasson támogatást

 

2.2.1. Kulturális tevékenység: az erkölcsi nevelés

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Köznevelés

Jogszabályhely: Az 1993. évi LXXIX. tv alapján kiadott 243/2003. (XII.17.) Korm. r. a Nemzeti alaptantervről

A közhasznú tevékenység célcsoportja: 8-tól 18 éves korig korosztályos bontásban

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 40

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az elméleti programok (előadás, csoportbeszélgetés vitakör stb.) között a táborlakók a mindennapi tábori teendők elvégzése, a sport, a népművészeti foglalkozások forgatagában a valóságban is megtapasztalták a közösség jóirányú hatását. Az évenként folytatódó táborsorozat egyre szebb közösségi életet eredményez.

 

 

2.2.2 Kulturális tevékenység, demokráciára nevelés

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Köznevelés

Jogszabályhely: Az 1993. évi LXXIX. tv alapján kiadott 243/2003. (XII.17.) Korm. r. a Nemzeti alaptantervről

A Közhasznú tevékenység célcsoportja: Új közösségek és egyházi mozgalmak fiataljai

A Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80

A Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A jelen lévő civil közösségek és egyházi mozgalmak fiataljai – annak ellenére, hogy most először találkoztak – összeszokott csapat benyomását keltették. Bizonyítva azt, hogy a közös cél és akarat feledteti a különbözőségből esetleg fakadó problémákat, megelőlegezve az egység érzetét.

 

 

2.2.3. Kulturális tevékenység

A Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Közművelődés

Jogszabályhely: Az 1997. évi CXL törvény (…) a közművelődésről, 76. §

A közhasznú tevékenység célcsoportja:

Alkotó- és előadóművészek, zeneszerzők és -rajongók

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A konferencia és a koncert segítette a különböző kultúrák és az azokat képviselő résztvevők közötti kapcsolatok kiépítését. Méltó befejezése volt a két éven keresztül folytatott nemzetközi konferenciasorozatnak.

 

 

2.2.4. Egyetemes kultúra fejlesztése. Kongresszus

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Köznevelés

Jogszabályhely: Az 1993. évi LXXIX. tv alapján kiadott 243/2003. (XII.17.) Korm. r. a Nemzeti alaptantervről

A közhasznú tevékenység célcsoportja: 24 – 35 éves korosztály

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 12000

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A legkülönfélébb nemzetiségű, vallású és kultúrájú fiatalok találkoztak. Közös céljuk, hogy egy egységesebb és szolidárisabb világot építsenek, ez társadalmi tevékenységük mozgatórugója. Ők a „Let’s bridge” című Genfest főszereplői. Lehetőség a gondolatcserére a művészetről, a szociális problémákról, a vallásközi párbeszédről, de főként meghívás, hogy a testvériség hídjai épüljenek.