COMART – St. Helensi konferencia

A negyedik konferenciát 2012. szeptemberében tartották St. Helensben a Charisma Community Projects szervezésében. A Kék Világ Alapítványt, Bohus Vera képviselte.

Alább, az ő összefoglalója található:

CHARISMA COMMUNITY PROJECTS – RÉSZVÉTELI GYAKORLAT

Néhány szó a Charisma Communiy Projects-ről. Mindenek előtt két részből áll: az egyik a Charisma Productions, amely DVD-n megjelenő dokumentumfilmeket gyártó magáncég, a másik a Charisma Community Projects non-profit vállalkozás, amely közösségi tevékenységeken dolgozik helyi, regionális és nemzetközi partnerekkel együttműködve a média és a kommunikációs eszközök közvetítésével. A Grundtvig Comart projekt is a Charisma Community Projects aktivitásai közé tartozik. A Charisma Community Projects munkájának nagy része híven tükrözi a Grundtvig Lifelong Learning Program célkitűzéseit. Projektjeink a helyi közösség részvételére épülnek és lehetőséget biztosítanak a közös tanulásra, ahol tanárok és tanulók közösbe teszik készségeiket, tudásukat és megosztják a tanítási-tanulási feladatokat. Az “Ongoing” (“folyamatban lévő”) vagy “Life Long Learning” (“élethosszig tartó”) munkamódszer szemben áll a tanár-diák kapcsolat hagyományos értelmezésével, amelyben az egyik fél aktív, a másik passzív – csupán a tanár tudásának befogadója.

Paolo Freire brazil pedagógus, filozófus, a késő 20.század oktatásügyét talán leginkább befolyásoló gondolkodó. Különösen népszerű elképzelése a “The Banking Concept of Knowledge” (“A tudás bank-koncepciója”), mely szerint a magukat jól informáltnak tartók a tudást, mint értéket letétbe helyezik azoknál, akikről úgy tartják, hogy semmit sem tudnak. Ehelyett az élethosszig tartó tanulás elgondolása szerint a tanár nem csupán az a személy, aki tanít, hanem ő maga is tanul, párbeszédben másokkal, a tanulókkal, akik, miközben tanulnak, tanítanak is.

A helyi közösség tagjaival és a helyi környezettel való kapcsolatunkból a közelmúltban számos kezdeményezésünk és dokumentumfilmünk született. A folyamat elejétől a végéig a részvételen alapult.

Az aktív közreműködés által lehetővé vált:

 • Egy tudásbázis létrehozása olyan emberek ötleteinek és nézeteinek közösbe tételével, akiknek a véleménye fölött gyakran elsiklik a figyelem.
 • Egy széleskörű támogatási rendszer kiépítése, bevonva a közösséget is a projekt tervezésébe, elképzelésébe.
 • Ez vezetett a  projektek sikeréhez és fenntarthatóságához, mert felerősödött a közös tulajdon érzete.
 • A helyi lehetőségek bővítése lehetővé tette az emberek számára, hogy új készségeket sajátítsanak el és használják a már meglévőket.

Charisma példák: Cherish Our Roots (COR) (“Ápoljuk a gyökereinket”), CRAIC, Moss Bank közösségi weboldal.

Hogy a részvételen alapuló kezdeményezések sikeresek legyenek, ragaszkodnunk kell bizonyos alapelvekhez:

 • A közösség minden csoportjának bevonása.
 • Egyenlő részvétel: felismerve hogy mindenkinek vannak készségei, képességei és egyenlő joga, hogy hozzájáruljon a folyamathoz.
 • Átláthatóság: minden résztvevőnek segítenie kell egy nyílt kommunikációt és párbeszéd építést előmozdító légkör kialakulását.
 • Nem az egyén áll a középpontban, minden érintettnek világosan meghatározott felelősséggel kell rendelkeznie.
 • A különleges szakértelemmel rendelkező résztvevőket bátorítani kell, hogy felelősséget vállaljanak a szakterületükön belüli feladatokért, de bátorítani kell a többieket is, hogy vegyenek részt benne, és így támogassák a közös tanulást és fejlődést.
 • Kötelezettség: a résztvevők kötelesek magukévá tenni a részvételi szemléletet és segíteniük kell megteremteni a feltételeket e szemléletmód nővekedéséhez.
 • Fontos állást foglalni az olyan megkérdőjelezhető társadalmi mítoszok tekintetében, mint hogy a hátrányos helyzetű csoportok kevésbé képesek a hozzájárulásra. Inkább úgy kell rájuk tekinteni, mint akiknek még fejletlenek a képességeik, amelyek beazonosíthatóak a részvételi eljárás során.
 • Fontos az együttműködés: Mindenkinek az erejét közösbe téve csökken mindenkinek a gyengesége.

Charisma tapasztalat: együttműködni a fiatalokkal a COR projektben, közösen dolgozni a helyi ifjúsági klubbal a weboldal fejlesztésén

Ez az a részvételi szemlélet, amely napjaink alapját fogja képezni itt St Helens-ben.

Mindannyian, Comart delegáltak ezen az estén a készségek széles skálájával érkeztetek: művészek, szobrászok, pedagógusok a művészet és a művészet-terápia területéről, egy tájkép művész, nyelvészek, fotósok, újságírók, egy szociális munkás, egy táncos, művészeti érdeklődéssel rendelkező pszichológusok, írók, költők, filmkészítők és médiaszakemberek.

A holnapi workshopunk végeredményeinek, a festményeknek, vázlatoknak, egy természeti installációnak, írott beszámolóknak, interjúknak, rövid videóknak, fényképeknek közvetítővé kell válniuk, vagyis meg kell találnunk a módját, hogy megsokszorozzuk és terjesszük őket, hogy a környék minden lakosa és szervezete azonnali módon gazdagodhasson munkátok és látogatásotok gyümölcseiből. Tervünk, hogy az általatok készített nyersanyagból olyan alkotások szülessenek, amiket feltölthetünk az újonnan készített weboldalra, amely kommunikációs csatornaként szolgál a terület és közössége számára. Ez az első ilyen jellegű kezdeményezés St Helens városában és környékén. (Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben más területek is követik majd a példánkat, valójában nem rég hallottuk, hogy felkerültünk a jelöltek listájára egy olyan díj elnyeréséhez, amelyet úgy kaphatnánk meg, mint szerzői egy közösségért végzett innovatív tevékenységnek.)

Mindannyian dolgozni fogunk a 6 workshop egyikében. Amint a nyersanyag beérkezik a Clinkham Wood-i központunkba, leltárba vesszük és átnézzük, hogy lássuk, hogyan tehetnénk elérhetővé azt a weboldalunkon.

Frederic Back kanadai filmkészítő mondása: “A film egy olyan művészet, amelynek jelentős hatalma van. Olyan művészeti forma, amely tekintélyes mennyiségű információt sűrít egy rövid időintervallumba, kontrasztokat állít, felcserél, javasol, utal a láthatatlanra – és mint tudjuk, a legfontosabb az, amit nem láthatunk.

Tehát a videón keresztül a workshopok termékei és a részvételi gyakorlatról készített beszámolók szélesebb közönséghez is eljutnak majd, és az élethosszig tartó tanulás folyamata az itteni csoportunkon túlmutatva tovább terjed majd (mint a tóba dobott kavics által keltett vízgyűrűk).

Mint Comart küldöttek, akik az élethosszig tartó tanulás részvételi szemléletét élik, amely hitünk szerint a társadalmi változás egyik eszköze, kapcsolatot teremtünk majd olyan emberekkel, akikkel korábban még sosem találkoztunk mind magunk között a csoportban, mind a helyi közösség tagjaival, akik velünk fognak dolgozni. Emellett kapcsolatba kerülünk majd egy különleges szociális, kulturális és fizikai környezettel is.

“Nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen végeredmény születik, amikor nem ismerjük, milyen végeredmény születhet” jegyezte meg a Résztvevő Tanulás egyik kortárs elemzője. Úgy hiszem, hogy ez a mi esetünkre is igaz!

Egyik pillanatról a másikra haladva, a kulturális látogatások, a helyi közösséggel való kapcsolat, a közösbe tett készségeink, a reflektív párbeszéd alkalmai, stb.., mindezek állandó jelenléte mellett iránytűnk és navigációs eszközünk e néhány kérdés:

 • Mit tettünk?
 • Hogyan tettük?
 • Mit tanultunk?
 • Hogyan tudnánk alkalmazni a megszerzett tudást saját tevékenységi területünkön?

Úgy érzem, értékes napokat töltöttünk kinn. Nagy élmény volt megismerni a helyi közösség tevékenységeit és tagjait, és azt, hogy a nyomasztó, esős idő ellenére egyáltalán nem depressziósak, sőt! :) A csoporton belül is hamar kialakult az összhang, sokat beszélgettünk, alkottunk, nevettünk. És a legjobb, hogy mindez folytatódik!