Közhasznúsági jelentés 2011.

Kék Világ Alapítvány

Közhasznúsági jelentés 2011.

Tartalmi beszámoló

A Kék Világ Alapítvány 1992. április 9. óta működik (2000.október 9-től közhasznú minősítéssel). Az alapító okirat és a Fővárosi Bíróság 3034 számú végzése szerint az Alapítvány az alábbi területeken végez közhasznú tevékenységet (A közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. törvény 26. § előírásai alapján):

a.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

b.) ismeretterjesztés,

c.) kulturális tevékenység,

d.) kulturális örökség megóvása,

e.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

f.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése,

g.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Az Alapítvány kiemelten fontos céljának tekinti az egész világon elterjedt nemzetközi Fokoláre Mozgalom céljainak magyarországi megvalósítását, a mozgalom működéséhez szükséges anyagi és szervezési háttér biztosítását. A Fokoláre Mozgalom az evangéliumi tanítás alapján az egyének, a társadalmi csoportok és a népek közötti kapcsolatok javításáért, a békéért, a szeretet civilizációjának megvalósulásáért dolgozik a társadalmi élet azon területein, ahol jelen van.

Közhasznú tevékenységei közül 2011-ben az Alapítvány az alábbiakat teljesítette:

 • Gyűjtés és támogatás a katasztrófák áldozatainak megsegítésére:
  • A japán tengerár és földrengés károsultjainak megsegítésére173e Ft érkezett. Ez az összeg a Fokoláre Mozgalom nemzetközi központján keresztül közvetlen úton jut el a segítséget várókhoz.
  • A Katasztrófák 2010 gyűjtés során adományozott összegből 2011-ben 630e Ft lett kifizetve a károk mérséklésére.
 • Rendezvények                                                                                                                                          
  • 2011 február: Szeged, Házasság hete rendezvényei, más közösségekkel együtt.
  • 2011 április: Új Ifjúság Kongresszus, Róma (90 fő, csoportos részvétel).
  • 2011 július: Szigetmonostori tábor 9-13 évesek részére (44 fő).
  • 2011 augusztus: Bükkszentkereszt, tábor a 14-18 évesek részére (110 fő).
  • 2011 augusztus: Ifjúsági nyári iskola Bukarestben (8 fő részvétele).
  • 2011 augusztus: Új Ifjúság tábor, Eger, 18-24 évesek részére (220 fő).
 •  Az Európa Parlament és az Európai Tanács által az "EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS" program keretében folytatódott a "Grundtvig Tanulási és partnerségi kapcsolat" pályázat feladatainak megvalósítása. 2011-ben 2 szakmai továbbképzésen vettek részt az Alapítvány önkéntesei:
  • V. konferencia: 2011 február, Prága
  • VI. konferencia: 2010 április, Róma
 • Az Alapítvány 1163 Budapest, Kisterenye u. 54. alatt lévő irodájának működtetése és fenntartása.

 

A közhasznú tevékenységekben 11 önkéntes közreműködő vett részt, munkájukért ellenszolgáltatásban nem részesültek.

A közhasznú tevékenység során vállalkozási bevétel és kiadás nem volt.

A közhasznú bevétel 9587e Ft, a közhasznú kiadás 8739e Ft. A vagyonváltozás 848e Ft.

A mérlegforduló napján a szervezet 4942e Ft eszközzel rendelkezett, melyből pénzeszköz 1903e Ft. Nyilvántartott kötelezettsége nem volt. 

 

1

9

7

0

3

0

5

5

-

9

1

3

3

-

5

2

9

-

0

1

Statisztikai számjel

 

KÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY

 

1163 Budapest Kisterenye u. 54.

 

                                           

 

MÉRLEG

 

Időszaka

 2011. január 01. – 2011. december 31.

Fajtája

Éves zárómérleg

 

 

 

 

adatok E Ft-ban

#

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év mód.

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A.

Befektetett Eszközök

289

 

121

02.

I.

Immateriális Javak

 

 

 

03.

II.

Tárgyi Eszközök

289

 

121

04.

III.

Befektetett Pénzügyi Eszközök

 

 

 

05.

B.

Forgóeszközök

3 805

 

4 821

06.

I.

Készletek

 

 

 

07.

II.

Követelések

750

 

 

08.

III.

Értékpapírok

2 000

 

2 918

09.

IV.

Pénzeszközök

1 055

 

1 903

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 094

 

4 942

11.

C.

Saját tőke

4 094

 

4 942

12.

I.

Induló tőke / Jegyzett tőke

80

 

80

13.

II.

Tőkeváltozás / Eredmény

5 487

 

4 014

14.

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

15.

IV.

Tárgyévi eredmény

laptevékenységből

-1 473

 

848

16.

V.

Tárgyévi eredmény

vállalkozási tevékenységből

 

 

 

17.

D.

Tartalék

 

 

 

18.

E.

Céltartalékok

 

 

 

19.

F.

Kötelezettségek

 

 

 

20.

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

21.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 094

 

4 942

             

Az 1/2012 számú határozatával a Kék Világ Alapítvány vezető szerve (a kuratóriuma) 2012. április 4-én elfogadta a 2011. évi közhasznúsági jelentést.