Közhasznúsági jelentés 2010.

Kék Világ Alapítvány

Közhasznúsági jelentés 2010.

Tartalmi beszámoló

 

 

A Kék Világ Alapítvány 1992. április 9. óta működik (2000.október 9-től közhasznú minősítéssel). Az alapító okirat és a Fővárosi Bíróság 3034 számú végzése szerint az Alapítvány az alábbi területeken végez közhasznú tevékenységet:

 

a.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

b.) ismeretterjesztés,

c.) kulturális tevékenység,

d.) kulturális örökség megóvása,

e.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

f.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése,

g.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

 

Az Alapítvány kiemelten fontos céljának tekinti az egész világon elterjedt nemzetközi Fokoláre Mozgalom céljainak magyarországi megvalósítását, a mozgalom működéséhez szükséges anyagi és szervezési háttér biztosítását. A Fokoláre Mozgalom az evangéliumi tanítás alapján az egyének, a társadalmi csoportok és a népek közötti kapcsolatok javításáért, a békéért, a szeretet civilizációjának megvalósulásáért dolgozik a társadalmi élet azon területein, ahol jelen van.

 

 

A közhasznú szervezetekről szóló1997.évi CLVI. Törvény 26.§ c. pontjában megjelölt tevékenységek közül 2010-ben az alábbiakat teljesítette az Alapítvány:

 

 • Gyűjtés a katasztrófák áldozatainak megsegítésére:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  • A haiti földrengéstől szenvedők részére 1016 e Ft, a pakisztáni árvíz károsultjainak megsegítésére164e Ft érkezett. Ezek az összegek a Fokoláre Mozgalom nemzetközi központján keresztül közvetlen úton jutottak el a segítséget várókhoz.
  • Az észak- és kelet-magyarországi árvíz-belvíz tragédiánál 1646 e Ft, a Katasztrófák 2010 gyűjtésnél, az un. vörösiszap katasztrófánál 1655 e Ft gyűlt össze.

 

 • Rendezvények                                                                                                                                      
  • 2010 február: Új Ifjúság Kongresszus, Róma (csoportos részvétel).
  • 2010 május: Egyesült Világ Hete, Esztergom.
  • 2010 július: Új Ifjúság tábor, Pécs, 18-24 évesek részére.
  • 2010 augusztus: Ifjúsági tábor Ajakon 13-18-évesek részére.
  • 2010 szeptember: Chiara Luce Badano boldoggá avatása Rómában.
  • 2010 október: Ifjúsági Sportnap Budapesten.
  • 2010 november: Jótékonysági Művészeti Est.

 

 • Az Európa Parlament és az Európai Tanács által az "EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS" program keretében kiírt "Grundtvig Tanulási és partnerségi kapcsolat" pályázat feladatainak megvalósítása keretében részvétel a szakmai továbbképzéseken:
  • I.. konferencia: 2010 február, Bécs
  • II. konferencia: 2010 március, Heidelberg
  • III. konferencia: 2010 június, Nápoly
  • IV. konferencia: 2010 október, Krakkó

 

 • Az Alapítvány 1163 Budapest, Kisterenye u. 54. alatt lévő irodájának működtetése és fenntartása.

 

A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket önkéntesként végezték, azért ellenszolgáltatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység során vállalkozási bevétel és kiadás nem volt.

Közhasznú bevétel 8853 e Ft, közhasznú kiadás 10970 e Ft volt. A vagyonváltozás -2117 e Ft.

A mérlegforduló napon a szervezet 6713 e Ft eszközzel rendelkezett, melyből 5204 e Ft pénzeszköz. Nyilvántartott kötelezettsége nem volt.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

1

9

7

0

3

0

5

5

-

9

1

3

3

-

5

2

9

-

0

1

Statisztikai számjel

 

KÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY

 

1163 Budapest Kisterenye u. 54.

 

                                           

 

 

MÉRLEG

 

Időszaka

 2010. január 01. – 2010. december 31.

Fajtája

Éves zárómérleg

 

 

 

 

adatok E Ft-ban

#

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év mód.

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A.

Befektetett Eszközök

1 509

 

289

02.

I.

Immateriális Javak

 

 

 

03.

II.

Tárgyi Eszközök

1 509

 

289

04.

III.

Befektetett Pénzügyi Eszközök

 

 

 

05.

B.

Forgóeszközök

5 204

 

3 805

06.

I.

Készletek

 

 

 

07.

II.

Követelések

 

 

750

08.

III.

Értékpapírok

 

 

2 000

09.

IV.

Pénzeszközök

5 204

 

1 055

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 713

 

4 094

11.

C.

Saját tőke

6 713

 

4 094

12.

I.

Induló tőke / Jegyzett tőke

80

 

80

13.

II.

Tőkeváltozás / Eredmény

8 750

 

5 487

14.

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

15.

IV.

Tárgyévi eredmény

laptevékenységből

-2 117

 

-1 473

16.

V.

Tárgyévi eredmény

vállalkozási tevékenységből

 

 

 

17.

D.

Tartalék

 

 

 

18.

E.

Céltartalékok

 

 

 

19.

F.

Kötelezettségek

 

 

 

20.

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

21.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 713

 

4 094

             

 

A KÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY 2010 évi közhasznúsági beszámolóját az alapítvány vezető szerve, a kuratórium a 2 / 2011 számú határozatával elfogadta.