Kiemelt cikkek
Részletek
0

Közhasznúsági beszámoló 2017

Közhasznúsági melléklet 2017.
1_KEK_VILAG_ALAPITVANY_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2017

 

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)

2_KEK_VILAG_ALAPITVANY_EREDMENYKIMUTATAS_2017

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)
3_KEK_VILAG_ALAPITVANY_MERLEG_2017

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról
4_KEK_VILAG_ALAPITVANY_16KOZ_19703055142_19721238087491

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év
5_KEK_VILAG_ALAPITVANY_OBHGEPI_PK_342_23865527704787
0

Faces of Love projekt

      

        

 

A Kék Világ Alapítvány célja az emberek békés egymás mellett élésnek, összefogásának erősítése, valamint a szolidaritásra nevelés főként a 14-30 év közötti korosztályban. Céljaink megvalósulásának érdekében az alábbiak szerint csoportosítjuk a tevékenységeinket:

- oktatási tevékenység: kompetencia és készségfejlesztés;

- ismeretterjesztés: személyes és közösségi életet érintő tudásmegosztás;

- szociális tevékenység: hátrányos helyzetű csoportok, egyének, térségek esélyegyenlőségének elősegítése és felzárkóztatása, családsegítés;

- családi életre való nevelés: generációk közötti együttműködés elősegítése;

- gyermek-és ifjúságvédelem: drogprevenció, gyermek és ifjúsági érdekképviselet;

- társadalmi felelősségvállalás elősegítése;

- kulturális örökség megóvása;

- interkulturális és nemzetközi párbeszéd elősegítése: kapcsolatteremtés partnerszervezetekkel, adománygyűjtés. A pályázatunk fő vonala a társadalmi felelősségvállalás erősítése, amely egyezik a tervezett programunk keretében megvalósuló célkitűzéseinkkel. A támogatási szerződésben foglaltakat betartva használtuk fel a támogatást.

Fontosnak tartjuk, hogy az adott fiatal felnőtt tevékeny, aktív, nyitott és tudatos közösségbe kerüljön, hogy saját identitásának meghatározására képes legyen.

Célkitűzésünk egy olyan közösségi lét bemutatása, melyben a fiatal felnőtt korosztály megtalálja a saját identitását a közösségen és a társadalmon belül, az általunk nyújtott workshopok, előadások a társadalmi felelősségvállalás jegyében rendezett programokon keresztül.

Ezen célok megvalósításában közreműködik a shoeshine.hu egy keresztény ifjúsági videóblog és szerkesztői közösség. A FACES OF LOVE projektjükkel, mely az ACAY Misszió bemutatásáról szól. A misszió civil szervezetként végzi tevékenységét. Rendszeres képzésen alapuló módszert hoztak létre. Ennek keretében drogfüggő és bűnözői kapcsolatokkal rendelkező fiatalokat emeltek ki destruktív életükből megfelelő kognitív terápia révén. Mivel a fenti problémák nemcsak az ázsiai országokat, hanem Európa egészét is érintik. Célunk, hogy az ACAY misszió személyes tapasztalatait, módszerét továbbadjuk, bemutassuk hazai és nemzetközi platformokon.

Ezért a NEA-E-17-0171 számú Támogatási Szerződés keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta ezen céljainkat. Az alábbi programokat valósítottuk meg: pályázati támogatásból:

1. Faces of love dokumentumfilm vetítések helyszínei: Apostol TV, Balatonfüred, Budapest, Bónum Tv, Duna Tv, Gödöllő, Hernádvécse, Kaposvár, Kecskemét, Mány, Monor, Petőfi Tv, Szeged, Szombathely.

2. Workshopok a dokumentumfilmhez kapcsolódóan: A fent leírt filmvetítések esetében kerekasztal beszélgetés és workshop valósult meg.

3. Rövidfilm készítése (3db):

- Mária misszionáriusai (2007-2017) című rövidfilm, mely a misszióról és tevékenységük bemutatásáról szól.

- ACAY short film elkészítése arra szolgál majd, hogy a Manilában lévő misszió munkáját segítse konferenciákon és különböző kommunikációs platformokon.

- Faces of love dokumentumfilm angol verzió és rövidített verzió megalkotása

4. Alapítvány honlapja folyamatosan frissül (http://www.kekvilag.eu/), és a Faces of love dokumentumfilmhez kapcsolódó honlap is (http://facesoflove.shoeshine.hu)

Az elkészült rövidfilmek és a FOL (Faces of Love) filmvetítéseket követő témafeldolgozások/ workshopok lehetőséget adtak az újabb civil szerveződések megalakulására, valamint rövid- és hosszú távú hasznosulása a projektünknek, hogy az ACAY misszió nagyobb figyelmet kapott a magyar társadalomban, így a manilai misszió támogatóinak száma gyarapodott, mely által folytathatják szakmai munkájukat és életeket menthetnek vele. Tehát pályázati projektünk hatása közvetve és közvetlenül segíti a missziós munkát is.

0

Daphne projekt fotó galéria

Életképek Szegedről a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, valamint Budapestről a Németh László Gimnázium diákjaival folytatott munkákról.

 

0

Rövidfilm a Daphne projektről: “Összefogás az internetes zaklatás leküzdéséért az iskolákban”

A projektről összefoglaló rövidfilm készült a szegedi Karolina Gimnáziumban megvalósult munka alapján.

 

0

Karolina Gimnázium Szeged – The Dark Side of Social Media

A 2016-ban Olaszországban megrendezett Nemzetközi Lignánói Művészeti Fesztiválra “Az internetes zaklatás leküzdéséért” témakörben készült árnyjáték jelenettel a szegedi Karolina Gimnázium diákjai harmadik helyezést érték el.

Karolina Gimnázium Szeged – The Dark Side of Social Media (2016)

  

0

Közös erőfeszítések az internetes zaklatás leküzdéséért – EU projekt

A “Közös erőfeszítések az internetes zaklatás leküzdéséért” elnevezésű Európai Uniós projekt központi eleme olyan módszerek bevezetése, amelyek segítenek az iskolai konfliktusok megelőzésében, csökkentésében és megoldásában. A projektben öt európai ország képviselői vesznek részt: Magyarország mellett Németország, Lengyelország, Szlovénia és Olaszország.

A projekt célja a diákok saját problémamegoldó képességeinek fejlesztése. Arra kérjük és bátorítjuk őket, hogy találjanak konstruktív megoldásokat, miközben fejlődnek a szociális készségeik és javul az iskolai légkör is.

Ebből a célból a résztvevő diákokat és tanárokat arra kérjük, hogy alakítsanak mediációs műhelyt az iskolájukban. A hazai partner civil szervezet, a Kék Világ Alapítvány képzett multiplikátorai pár héten át tartó iskolai mediációs képzések keretében adják át nekik az alapokat.

Továbbá a résztvevő iskola tanárai megtanulhatják az ún. Vádolásmentes Megközelítés alkalmazását, ami egy eredetileg Angliában kifejlesztett, Európa számos országában használt sikeres erőszak-megelőzési módszer.

Daphne Galéria

A kortárs mediáció:

A kortárs mediáció gondolata az utóbbi években vált népszerűvé: a diákok – kortársak – segítenek egymásnak és a fiatalabb tanulóknak abban, hogy a konfliktusaikat konstruktív módon, saját maguk tudják megoldani.

A mediáció folyamata öt fázisból áll, melyeken a kortárs mediátorok vezetik végig a diákokat, és segítenek nekik a megfelelő megoldások megtalálásában.

Ez magában foglal bizonyos technikák megtanulását, mint pl. segítő kérdések alkalmazását, reflektálást, illetve annak megvitatását, hogy milyen szociális készségek kellenek ahhoz, hogy elfogadott és megbízható mediátorok, azaz közvetítők legyenek.

A résztvevő diákok személyesen profitálhatnak a képzésből és segíthetnek a társaiknak a stresszes helyzetek kezelésében. Olyan szociális készségekre tehetnek szert, amiket később kamatoztatni tudnak az iskolában, a munkahelyen, vagy akár a családi életükben egyaránt.

Mindazonáltal az iskolai mediáció az adott intézmény egész közössége, a tanárok, a vezetőség, a diákok és a szülők támogatása mellett lehet egyedül sikeres, ezért célunk valamennyi érintett megszólítása, informálása és aktív bevonása a programba.

A résztvevő tanárok segítenek a kortárs mediációs program iskolai bevezetésében, rendszeresen találkoznak a diákokkal a mediációs műhelyeken, ahol növelik tudásukat a konfliktusos helyzetekről, illetve szituációs gyakorlatokon keresztül elsajátíthatják a megfelelő technikákat. Az összetett és problémás konfliktusok kezelését a tanárok veszik át a diákoktól, illetve valamennyi esetben szakmai segítséget és támogató hátteret biztosítanak.

 

A „Vádolás-mentes” Megközelítés:

A résztvevő tanárok megtanulják a „Vádolás-mentes Megközelítés” alkalmazását is, mint erőszak-megelőzési módszert.

A koncepció központi eleme, hogy bántalmazás esetén a büntetés csak tovább rontja az áldozat helyzetét, mivel ismételt agresszióhoz vezet.

Ehelyett a zaklatás befejezését a csoportdinamika megváltoztatásán keresztül érik el, ugyanis gyakran a zaklatás csak aktív vagy passzív támogatók mellett zajlik le.

A probléma azonosítását követően egy tanár felajánlja a segítségét az áldozatnak és megkérdezi, hogy kikben bízik az osztályból.

Ezután az áldozat bizalmasai és mások az osztályból találkoznak a tanárral, aki kifejezi az esettel kapcsolatos aggodalmát és szembesíti őket az áldozat nehéz helyzetével. A diákok segítségét kéri a dinamika megváltoztatásához, és az ötletükre kíváncsi, hogyan lehetne az áldozatot támogatni. A tanár nyíltan a diákok támogatását kéri és pozitív változások meghozatalára bíztatja őket.

A csoport összetétele döntő fontosságú: magában foglalja nemcsak a passzív szemlélőket, hanem az osztály népszerű tagjait, a zaklató diákot és támogatóit is.

A tanár véleménye egyértelmű: “Tudom, hogy mi folyik itt, és nem szeretném, ha ez tovább folytatódna. Meg szeretném védeni az áldozatot.”

Két hét elteltével a csoport újra találkozik és beszámolnak a tanárnak az eredményekről. Amennyiben szükséges, további javaslatokat tesznek az áldozat megsegítésére, de gyakran már ennyi idő alatt is sikeres az intervenció és megszűnik a zaklatás.

A szemlélődők támogatásának hiánya, valamint a nyílt konfrontáció és a lehetőség, hogy következmények nélkül abbahagyhatja a zaklatást, gyakran elegendőnek bizonyulnak a nem kívánt viselkedés megállításához. Egy 2008-as németországi tanulmány szerint a bántalmazások 80 %-a megszűnt a Vádolás-mentes Megközelítés alkalmazását követően.

A program célja, hogy kiképezzük a tanárokat a vádolás-mentes megközelítés alkalmazására, valamint a diákok körében létrehozzunk egy aktívan működő iskolai kortárs mediációs csoportot. A képzések megszervezésén túl fontosnak tartjuk a diákság, a tanári kar és a szülők informálását az online zaklatásról, az ellene való védekezésről, a közösségi médiahasználat veszélyeiről, illetve a biztonságos internethasználat módjairól. Fontos, hogy az online médiát minden felhasználó nagyobb tudatossággal használja, és akkor a pozitív oldala mellett csökkenhetnek, eltörpülhetnek a negatív hatásai.

0

Ifjúsági táborok 2016-ban: Teens4Unity tábor

Kalandtúra, röpi, foci, méta, zenesarok bátorságpróba és salsa! Testi-lelki feltöltődés és új barátságok várnak rád. Ne hagyd ki ezt a különleges találkozást!

Mottónk: „Mennyország – amint a mennyben, úgy a földön is?”

 

• Helyszín: Bükkszentkereszt Ifjúsági Tábor

• Időpont: 2016. augusztus 7. – 12.

• Résztvevők: 13 és 18 év közötti fiatalok

• jelentkezési határidő: 2016. július 17.

Jelentkezz most, és ITT!

Várunk szeretettel az idei Teens4Unity táborba!!

facebook_event_button

Rendezők: Fokolare Mozgalom, Gyerekek az Egységért közössége

és Kék Világ Alapítvány, 1163. Bp Kisterenye u. 54.

0

Közhasznúsági jelentés 2015.

Kék Világ Alapítvány 2015 évi beszámolója

Letölthető PDF fájlok

EREDMÉNYKIMUTATÁS: KEK_VILAG_ALAPITVANY_EREDMENYKIMUTATAS_2015

MÉRLEG: KEK_VILAG_ALAPITVANY_MERLEG_2015

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET: KEK_VILAG_ALAPITVANY_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2015

PK142: KEK_VILAG_ALAPITVANY_PK142_2015

1%-kos közlemény: KÉK_VILÁG_ALAPÍTVÁNY_14KOZ_19703055142_1463053577888

 

0

Közhasznúsági jelentés 2014.

A Kék Világ Alapítvány 2014 évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a mellékelt PDF fájlban található.

 


(Contains 1 attachments.)
0

Kék Világ Alapítvány Kuratóriumi ülés

A Kék Világ Alapítvány Kuratóriuma ülést tart 2015.05.26.-án este 19:30-kor a 1163, Budapest, Kisterenye utca 54. sz. alatt. Az ülés témája a 2014. évi Beszámoló megvitatása és elfogadása. Az ülés nyilvános.

A Kék Világ Alapítvány Kuratóriuma

Legutóbbi vezércikkek